SDM 2023

"Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym"

"Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym"

"Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym"

"Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym"

Facebook
Twitter