Młodzież Szpitalna wobec ŚDM 2023. Katecheza #11

Poeta już nam to mówi; „Ścieżkę tworzy chodzenie”. Z tym uczuciem pulsującym w sercu każdej gościnnej młodzieży, zmierzamy w kierunku ŚDM 2023 poprzez Katechezę Rise UP. W tej katechezie nr 11, której tematem było: Wstań i daj się przytulić przez ojca. Dzielimy się i rozważamy Ewangelię Łukasza 15,11-32 poprzez obraz Boga Ojca, który wyraża swoją gościnną miłość do każdego człowieka. Doświadczenie katechezy to zawsze chwile wyjątkowe, ponieważ jeszcze bardziej „dojrzewamy” wiarę. Jak zawsze spotkanie naznaczone było dużą gościnnością i radością zjazdu, choć nadal w sposób wirtualny.

Jest jeszcze czas na zapisanie się:
 http://forms.terradasideias.com/app/form?id=10