WELTJUGENDTAG 2023 IN LISSABON 1

Młodzież Szpitalna w kierunku do Katechezy ŚDM 2023 Drodzy Młodzież, Bracia, Siostry i Przyjaciele W imieniu Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego i Sióstr Szpitalnych Najświętszego Serca Pana Jezusa z radością witam Państwa na naszej stronie internetowej. Wyruszyliśmy na drogę ku ŚDM2023! Jesteśmy przekonani, że Światowe Dni Młodzieży będą sprzyjającym momentem ewangelizacji i jeszcze silniejszym doświadczeniem Szpitalnictwa. Dlatego chcemy dzielić się z Wami każdą chwilą: katechezą, informacjami, treściami, filmami, zdjęciami, refleksjami itp. Mamy nadzieję, że ta przestrzeń stanie się kanałem szerzenia tej drogi pełnej nadziei i radości.