#7 W stronę ŚDM 2023. Wstań i żyj.

Jako gościnna młodzież staramy się zrozumieć sens życia w służbie innym.

Po modlitwie i rozmyślaniu nad Ewangelią przez tego człowieka Jezus pokazał światu swoją moc ofiarowania życia, dobroci, radości. Jezus chciał go potrzebować, aby służył jako przykład i świadek;
W ten sam sposób Jezus chce nas potrzebować. Naszą misją jako pielgrzymów ŚDM jest: być świadkiem Jezusa w Lizbonie 2023 i tu, dziś i teraz w naszym codziennym życiu;
Świat potrzebuje młodych ludzi, zdolnych do „powstania”, do tego, by Jezus mógł uzdrowić, przemienić i nawrócić; aby pozostali w środku świata, aby pokazać innym drogę do Niego.

Jest jeszcze czas na zapisanie się:

 ”http://forms.terradasideias.com/app/form?id=10