#4 zmierza na ŚDM 2023. „Wstań i chodź”.

Katecheza nr 4 odbyła się 15 maja z okazji ŚDM 2023 pod hasłem: „Wstań i idź”.

Rozpoczęliśmy podróż od przypomnienia poprzednich edycji Światowych Dni Młodzieży w różnych krajach, w których się odbył. Wtedy przypomnieliśmy sobie objawienia Matki Bożej Fatimskiej trzem małym pasterzom, zwłaszcza św. Hiacyncie Marto.

Tak więc, podobnie jak mali pasterze, stajemy przed wyzwaniem Pisma Świętego, rozważając Ewangelię św. w ten sposób, podobnie jak Santa Hiacynta Marto.

Jako wyzwanie zaproponowano młodym uczestnikom przygotowanie różańca, który będzie odmawiany wspólnie do końca tego miesiąca na platformie Zoom. http://forms.terradasideias.com/app/form?id=10